Entrega dorsais
    -Sábado, 24 de novembro, 17 a 20 30 horas en ART CAFÉ (Plaza do Rel√≥)
    -Domingo, 25 de novembro, de 8:45 a 10:30 horas na caseta de madeira que está situada na plaza de A Alameda